Спеціальність 051 «ЕКОНОМІКА»

Освітня програма «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА»

Бакалаври, які отримують освіту за спеціалізацією «Економічна кібернетика» мають такі навички:

 • • Використовувати комп’ютерні інформаційні системи для обліку, прогнозування, аналізу, планування та контролю діяльності фірми;
 • • Прогнозувати попит на продукцію підприємства на цільових ринках, її собівартість, економічні результати діяльності підприємства. Це здійснюється на підставі моніторингу середовища з використанням економіко-математичних моделей;
 • • Використовувати, розробляти та впроваджувати:
  • • Математичні та комп’ютерні (імітаційні) моделі аналізу, планування і контролю виробничої, фінансової та маркетингової діяльності фірми;
  • • Моделі управління логістичними системами промислових і торговельних підприємств;
  • • Механізми ковзного та багаторівневого планування бізнес-процесів на фірмах;
  • • Моделі аналізу та оптимізації організаційної структури підприємства;
  • • Механізми матеріального стимулювання робітників фірми;
 • • Збирати інформацію для дослідження проблем підприємства серед джерел державної статистичної та нормативної інформації, на веб-сайтах, в документальних формах та електронних базах даних підприємств;
 • • Розробляти інформаційне та алгоритмічне забезпечення інноваційних економіко-математичних моделей, вбудовувати їх у корпоративні інформаційні системи;
 • • Розробляти веб-сайти підприємств та їх дизайн.

Здобуття вищої освіти за освітньою програмою «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА» дає можливість працювати за такими сучасними професіями:

Розробка

 • Програміст Займається написанням програм: прикладних або веб-додатків
 • Тестувальник Тестує програмне забезпечення на відповідність певним вимогам шляхом моделювання його роботи в різних ситуаціях

Дизайн

 • Веб-дизайнер Проектує сайт «під ключ», включаючи його оформлення і роботу додатків
 • Графічний дизайнер Здійснує розробку індивідуального стилю для цифрового продукту

Аналітик

 • Системний аналітик Вирiшує складнi організаційно-технічнi проблеми
 • Аналітик Фахівець з автоматизації бізнес-процесів в організації

Підтримка

 • Адміністратор бази даних Проектує, обслуговує і супроводжує базу даних
 • ТимлидЛідер групи розробників, виконує менеджерські функції із вирішення організаційних проблем

Спеціальність 075 «МАРКЕТИНГ»

Освітня програма «МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Бакалаври, які отримують освіту за спеціалізацією «Маркетинговий менеджмент» мають такі навички:

 • • Виявляти потенційні ринки збуту товарів (послуг) фірми, оцінювати ємність і економічну привабливість ринків та їх окремих сегментів;
 • • Розробляти проекти рішень та їх економічне обґрунтування щодо вибору цільового ринку та пропозиції нових товарів (послуг);
 • • Надавати маркетингове обґрунтування інвестиційних проектів з розвитку товарного виробництва та покращення якості товарів;
 • • Прогнозувати попит, ціни на продукцію фірми (за результатами маркетингових досліджень), визначати очікувані загальні економічні результати діяльності фірми;
 • • Планувати маркетингові комунікаційні заходи з реклами та PR задля просування на ринки товарів (послуг) фірми, створення брендів, підвищення лояльності споживачів;
 • • Обґрунтовувати економічну ефективність та доцільність маркетингових заходів;
 • • Використовувати корпоративні комп’ютерні інформаційні системи для обліку, прогнозування, аналізу, планування та контролю маркетингової діяльності фірми;
 • • Розробляти ескізи візуальних інструментів реклами та PR: проспектів, біл-бордів, веб-сайтів, репортажів та звернень у мас-медіа тощо.

Здобуття вищої освіти за освітньою програмою «МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» дає можливість працювати за такими сучасними професіями:

SММ-спеціаліст

фахівець з просування бренду, web-сайту, товарів або послуг за допомогою соціальних майданчиків в Інтернеті, до яких відносяться: соціальні мережі, блоги, форуми

Sales Manager

фахівець, що професійно займається торговельною діяльністю, створює та підтримує зв'язок иміж покупцями, виробниками та торговими організаціями.

SEO-спеціаліст

фахівець, який розробляє і проводить заходи щодо оптимізації веб-ресурсу та його просуванню в мережі Інтернет

Marketing Research Manager

фахівець, який відповідає за організацію та реалізацію процесу маркетингових досліджень в компанії.

Event-маркетолог

фахівець, що займається організацією та проведенням різного роду заходів: корпоративів, конференцій, тренінгів, свят, вечірок і т.д. для компаній або приватних осіб.