МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Кафедра співпрацює з багатьма зарубіжними університетами, зокрема з Бредфордським Університетом (Велика Британія), Університетом Аристотеля (Тесалоніки, Греція), Талліннським технологічним університетом (Естонія), Гродненським державним університетом ім. Янки Купали (Білорусь). У період з 2012 по 2015 рр. кафедра у рамках програми TEMPUS разом з університетами-партнерами виконувала й успішно завершила великий міжнародний проект "INNOLAB" – Інноваційні лабораторії: використання відкритих інноваційних платформ для навчання підприємництву й розкриття інноваційного потенціалу університетів у постсоціалістичних країнах», спрямованого на створення інноваційних лабораторій і використання відкритих інноваційних платформ та активних досліджень у навчанні підприємництву для поліпшення інноваційних можливостей університетів в постсоціалістичних країнах.

Завдяки розвиненим міжнародним зв’язкам викладачі кафедри та студенти проходили і мають можливість у подальшому проходити стажування й навчання у зарубіжних університетах. Для кращої адаптації студентів і випускників кафедри в зарубіжному просторі частина професійних дисциплін викладається англійською мовою.

Результати досліджень за проектом впроваджено у викладання трьох дисциплін спеціальності «Економічна кібернетика». Спільно з міжнародними партнерами викладачами кафедри підготовлено навчальний посібник «Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема» під ред. Ю.М. Бажала. 5 викладачів кафедри отримали можливість ознайомитися з регіональними платформами розвитку інноваційної активності, що були представлені університетами-партнерами, брали участь в організації міжнародної он-лайн гри «Ideas Market».


Впродовж 2010-2015 рр. кафедра здійснювала проведення тематичних секцій з економічної кібернетики у міжнародних науково-практичних конференціях; «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія освіта, здоров’я - MicroCAD)», «Дослідження та оптимізація економічних процесів - Оптимум)», «Актуальні проблеми розвитку економіки України в контексті глобалізаційних процесів»; Іnternet – конференціях молодих вчених, магістрів НТУ «ХПІ». Співорганізаторами зазначених міжнародних конференцій виступають Мішкольцький университет (Угорщина), Магдебургський університет (Німеччина), Петрошанський університет (Румунія), Познанська політехника (Польша), Софійський університет (Болгарія).


В рамках міжнародного співробітництва здійснювалися навчальні візити студентів у кількості 8 осіб до Талліннського технологічного університету (Естонія), Університету Бредфорда (Великобританія). Студенти кафедри брали участь у event-заході «Garage», присвяченому розробці інноваційних стратегій та вивченню методів пошуку інноваційних ідей. Команда кафедри у складі 22 осіб брала участь у міжнародній он-лайн грі «Ideas Market».